METINIS NARIO MOKESTIS

2019-12-09   13 val. 15 min.

Metinį nario mokestį prašome susimokėti į Klubo sąskaitą, nurodant vardą, pavardę, už kurį sportininką mokama. 

Mokesį susimokėti prašome iki 2020 01 10.